Veelgestelde vragen

Hier treft u de antwoorden aan op veel gestelde vragen over de komst van de biomineralenfabriek. Om onduidelijkheden over verschillende thema’s en ontwikkelingen weg te nemen, zijn deze vragen verdeeld in categorieën om het overzichtelijk te maken. Mocht uw vraag er niet tussen staan en wilt u meer weten over een onderwerp, neem dan contact op met: Lodewijk Burghout, telefoon: (06) 10 37 39 32; e-mail: info@biomineralen.com
 

 1. Wat wordt er precies gebouwd? Antwoord >

  Geur (antwoorden >)
 2. Bewoners maken zich zorgen over geuroverlast die de verwerking van mest tot biomineralen tot gevolg kan hebben. Komen er bij de productie van biomineralen geuren vrij?
 3. Kunt u de omwonenden een garantie geven dat er geen sprake zal zijn van geuroverlast?

  Gezondheid (antwoorden >)
 4. De GGD heeft in 2013 en 2016 een informatieblad uitgegeven waarin zij een reactie geeft op de mestdialoog die gevoerd wordt in de provincie Brabant. Hierin heeft zij zorgen geuit over de gezondheid van omwonenden van mestverwerkers. Hoe zit dit?
 5. Het schijnt dat het Hepatitus E-virus, afkomstig uit de varkenshouderij, risico’s kan hebben voor de volksgezondheid. Is er sprake van Hepatitus E bij deze fabriek?
 6. Het rapport van het RIVM uit juli 2016 over veehouderij in relatie tot gezondheid geeft aan dat in een omgeving met veel veehouderijen omwonenden meer last hebben van longziekten. Is dat nu ook in Roosendaal mogelijk?

  Locatie en bouw (antwoorden >)
 7. Waar komt de fabriek te staan en hoe ver is deze verwijderd van omliggende woningen? Is dit binnen de wettelijke vereisten?
 8. Niet iedereen is blij met de komst van deze fabriek. Buurtbewoners hebben zich verenigd in de Werkgroep Biomineralen en willen de bouw van de fabriek tegenhouden. Wat vindt u hiervan?

  Vergunningen
 9. Eerst werd gezegd dat er geen aanvullende Milieu Effect Rapportage (MER) nodig was. Nu moet deze wel weer worden opgesteld. Hoe zit het nu? Antwoord >
 10. ‘De geurrapporten zouden niet consistent zijn en er zou worden gesjoemeld met schoorsteenhoogtes’. Wat is uw reactie hierop? Antwoord >

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >