FAQ algemeen

1)
Wat wordt er precies gebouwd?


De biomineralenfabriek wordt gebouwd om per jaar 140.000 ton (vergunning aangevraagd voor 150.000 ton) dikke fractie mest van 30 procent droge stof te drogen tot circa 45.000 ton organische mestkorrels: biomineralen. Met behulp van (rest)warmte wordt het product eerst gedroogd, vervolgens geperst en uiteindelijk geëxporteerd. De mest wordt gedroogd met buitenlucht die verwarmd wordt met restwarmte van de afvalenergiecentrale ReEnergy van SUEZ. Er wordt dus niet verbrand en er is ook geen sprake van vergisting. Alle activiteiten, ook de opslag, vinden binnen plaats. De gebruikte lucht wordt vervolgens weer uitgeblazen na door een drievoudige luchtwasser te zijn geblazen om fijnstof, ammoniak en geur zoveel mogelijk uit de lucht te halen.
 

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >