FAQ gezondheid

5)
Het schijnt dat het Hepatitus E-virus, afkomstig uit de varkenshouderij, risico’s kan hebben voor de volksgezondheid. Is er sprake van Hepatitus E bij deze fabriek?

Nee, hier is geen sprake van. Hepatitis E verspreidt zich vooral via voedsel (bij consumptie van onvoldoende verhit vlees (vooral lever) en schelpdieren en bloedtransfusies naar de lever). Verspreiding via mest is gerelateerd aan het uitrijden van mest over het land, waarna dit eventueel in het oppervlaktewater terecht kan komen en de mens er vervolgens aan wordt blootgesteld. Dit ligt echter niet voor de hand in Nederland. Verspreiding is niet gerelateerd aan drogen en hygiëniseren, zoals gebeurt bij de biomineralenfabriek. De recente verschenen rapportage van het RIVM over de veehouderij en gezondheid geeft hier ook een duidelijke onderbouwing voor.

6)
Het rapport van het RIVM uit juli 2016 over veehouderij in relatie tot gezondheid geeft aan dat in een omgeving met veel veehouderijen omwonenden meer last hebben van longziekten. Is dat nu ook in Roosendaal mogelijk?

Nee. Het RIVM-rapport gaat in op gevaren van fijnstof en de combinatie van ammoniak en fijnstof. De biomineralenfabriek is wat impact betreft niet te vergelijken met een gebied waarin zeer veel veehouderijen zijn gevestigd (NB: fijnstof is veelal gerelateerd aan gebieden met concentraties pluimveebedrijven, dat is hier zeker niet aan de orde). Bij een vestiging van een fabriek zoals de biomineralenfabriek wordt altijd gekeken naar de normen voor de uitstoot van fijnstof en ammoniak. Na berekeningen is gebleken dat beide vormen van emissie binnen de hiervoor geldende normen blijven en geen significante bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de omgeving. De achtergrondwaarde van de regio zelf (wegverkeer, zeezout, etc) speelt daarbij natuurlijk ook een rol.

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >