FAQ locatie en bouw

7) Waar komt de fabriek te staan en hoe ver is deze verwijderd van omliggende woningen? Is dit binnen de wettelijke vereisten?

De fabriek staat in Roosendaal, tegenover de afvalenergiecentrale van SUEZ aan de Potendreef in. We zochten naar een locatie waar (rest)warmte beschikbaar is voor de productie van biomineralen. Ook is het van belang dat ruimte beschikbaar is met een toereikende bestemming en er een partner is die samen met de agrarische sector wil ondernemen. In totaal hebben we 160 locaties geanalyseerd. Deze hebben we getoetst vanaf papier en overige bronnen van informatie, maar ook door verschillende gesprekken en zelfs door zeer frequent met de verantwoordelijken van de locatie in overleg te gaan. Uiteindelijk gaven factoren als beschikbare warmte, ruimte en geschikte partner de doorslag. Deze factoren kwamen in Roosendaal bij elkaar.

De beoogde locatie is gelegen op een bedrijventerrein voor bedrijven uit de hoogste milieucategorie. De dichtstbijzijnde particuliere woningen bevinden zich pas zo’n 500 meter verderop. Daarnaast is ook een aantal bedrijfswoningen op nabijgelegen bedrijventerreinen aanwezig. De vestiging van de fabriek is getoetst aan de geldende normen voor onder meer geur, geluid, trilling en luchtkwaliteit in relatie tot zogenoemde gevoelige bestemmingen in de omgeving. Hieruit blijkt dat de waargenomen afstanden voldoende zijn om te voldoen aan de geldende regelgeving. 

8) Niet iedereen is blij met de komst van deze fabriek. Buurtbewoners hebben zich verenigd in de Werkgroep Biomineralen en willen de bouw van de fabriek tegenhouden. Wat vindt u hiervan?

Iedereen heeft recht om zijn eigen belangen te verdedigen en wij gaan dan ook graag met bewoners in gesprek als zij vragen hebben. Om omwonenden en overige geïnteresseerden zo goed mogelijk in te lichten over de komst van de fabriek vond op 15 februari 2016 een bewonersbijeenkomst plaats. Daarnaast kregen sommige omwonenden een rondleiding in een vergelijkbare installatie. Zo konden zij zelf ervaren hoe het proces in elkaar zit en welke hinder dit met zich meebrengt. De presentatie van 15 februari is hier te vinden.
 

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >