FAQ vergunningen (10)

10)
‘De geurrapporten zouden niet consistent zijn en er zou worden gesjoemeld met schoorsteenhoogtes’. Wat is uw reactie hierop?


Hoogstwaarschijnlijk hebben betrokkenen verschillende conceptversies van een geurrapport gezien die er niet geheel hetzelfde uitzien. De achtergrond hierachter is meervoudig. Enerzijds kan het gebeuren dat een rapport met een latere datum vanuit de wetgever met een ander softwarepakket moet rekenen en waarmee de uitkomsten dus ook wijzigen. Tevens zijn ook de in te vullen parameters van belang. Deze gaan bijvoorbeeld over de exacte locatie en de invloed van de omgeving op de emissie (wegen, bomenrijen, omliggende gebouwen, vorm en hoogte schoorsteen). Het laatste rapport dat bij de finale vergunningsaanvraag is ingediend, moet beschouwd worden als het enige geldende rapport op basis waarvan de beoordeling door het bevoegd gezag wordt uitgevoerd. Wij hebben vernomen dat het rapport en de bijbehorende geurcontouren aan de geldende normen voldoen.

Aanvullend kunnen we melden dat het de doelstelling van de vergunning is om te voldoen aan de immissie-eisen. Dit is immers wat de omwonenden direct treft (invloed op hun gevoelig object/woning). In het gedetailleerde ontwerp dat wij met ingenieursbureaus maken in de fase van aanbesteding stellen wij alles in het werk om beter te presteren op het gebied van immissie. Op deze manier willen we zoveel mogelijk waarborgen dat we blijvend voldoen aan deze geurnormen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke bouw nog wat afwijkt van de huidige plannen. Dit laat echter onverlet dat we gehouden worden aan de geurcontouren zoals zijn vastgelegd in de vergunning (milieudeel van omgevingsvergunning).

 

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >